SẢN PHẨM MỚI VỀ

-6%
 • Đã bán 1782
Original price was: 79,000₫.Current price is: 74,000₫.
-6%
 • Đã bán 1985
Original price was: 85,000₫.Current price is: 80,000₫.

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-6%
 • Đã bán 1782
Original price was: 79,000₫.Current price is: 74,000₫.
-6%
 • Đã bán 1985
Original price was: 85,000₫.Current price is: 80,000₫.

THỊT GÀ ĐÔNG LẠNH

-8%
 • Đã bán 3586
Original price was: 59,000₫.Current price is: 54,000₫.
-7%
 • Đã bán 7859
Original price was: 67,000₫.Current price is: 62,000₫.
-5%
 • Đã bán 9827
Original price was: 95,000₫.Current price is: 90,000₫.
-6%
 • Đã bán 7589
Original price was: 87,000₫.Current price is: 82,000₫.
 • Đã bán 7852
Xem thêm

THỊT BÒ ĐÔNG LẠNH

-5%
 • Đã bán 6589
Original price was: 92,000₫.Current price is: 87,000₫.
-3%
 • Đã bán 7858
Original price was: 185,000₫.Current price is: 180,000₫.
-4%
 • Đã bán 7586
Original price was: 112,000₫.Current price is: 107,000₫.
-6%
 • Đã bán 7582
Original price was: 80,000₫.Current price is: 75,000₫.
-4%
 • Đã bán 556
Original price was: 125,000₫.Current price is: 120,000₫.
-6%
 • Đã bán 7589
Original price was: 77,000₫.Current price is: 72,000₫.
-3%
 • Đã bán 6589
Original price was: 180,000₫.Current price is: 175,000₫.
-6%
 • Đã bán 7859
Original price was: 79,000₫.Current price is: 74,000₫.
Xem thêm

THỊT HEO ĐÔNG LẠNH

-6%
 • Đã bán 1782
Original price was: 79,000₫.Current price is: 74,000₫.
-6%
 • Đã bán 1985
Original price was: 85,000₫.Current price is: 80,000₫.
-4%
 • Đã bán 7589
Original price was: 117,000₫.Current price is: 112,000₫.
-5%
 • Đã bán 4859
Original price was: 99,000₫.Current price is: 94,000₫.
 • Đã bán 1689
-5%
 • Đã bán 7589
Original price was: 105,000₫.Current price is: 100,000₫.
Xem thêm

THỊT TRÂU – NAI ĐÔNG LẠNH

 • Đã bán 7862
-6%
 • Đã bán 7829
Original price was: 87,000₫.Current price is: 82,000₫.
-16%
 • Đã bán 2564
Original price was: 42,560₫.Current price is: 35,641₫.
-12%
 • Đã bán 78236
Original price was: 85,200₫.Current price is: 75,252₫.
-20%
 • Đã bán 7896
Original price was: 75,000₫.Current price is: 60,000₫.
-6%
 • Đã bán 1523
Original price was: 90,000₫.Current price is: 85,000₫.
-13%
 • Đã bán 700
Original price was: 80,000₫.Current price is: 70,000₫.
Xem thêm

HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH

-9%
 • Đã bán 7859
Original price was: 57,000₫.Current price is: 52,000₫.
-6%
 • Đã bán 7589
Original price was: 90,000₫.Current price is: 85,000₫.
-5%
 • Đã bán 3596
Original price was: 97,000₫.Current price is: 92,000₫.
-5%
 • Đã bán 1789
Original price was: 110,000₫.Current price is: 105,000₫.
-8%
 • Đã bán 3985
Original price was: 65,000₫.Current price is: 60,000₫.
-7%
 • Đã bán 3658
Original price was: 73,000₫.Current price is: 68,000₫.
-9%
 • Đã bán 859
Original price was: 55,000₫.Current price is: 50,000₫.
-9%
 • Đã bán 7859
Original price was: 54,000₫.Current price is: 49,000₫.
Xem thêm

THẢ VIÊN – XIÊN QUE – ĂN VẶT

-6%
 • Đã bán 7589
Original price was: 80,000₫.Current price is: 75,000₫.
-3%
 • Đã bán 7589
Original price was: 155,000₫.Current price is: 150,000₫.
-8%
 • Đã bán 7859
Original price was: 65,000₫.Current price is: 60,000₫.
-10%
 • Đã bán 748
Original price was: 50,000₫.Current price is: 45,000₫.
-5%
 • Đã bán 1859
Original price was: 105,000₫.Current price is: 100,000₫.
-9%
 • Đã bán 1759
Original price was: 57,000₫.Current price is: 52,000₫.
-7%
 • Đã bán 6895
Original price was: 70,000₫.Current price is: 65,000₫.
-5%
 • Đã bán 6896
Original price was: 99,000₫.Current price is: 94,000₫.
-8%
 • Đã bán 758
Original price was: 60,000₫.Current price is: 55,000₫.
 • Đã bán 1852
Xem thêm

NEM – CHẢ – LẠP XƯỞNG

-4%
 • Đã bán 589
Original price was: 126,000₫.Current price is: 121,000₫.
-7%
 • Đã bán 7895
Original price was: 75,000₫.Current price is: 70,000₫.
-6%
 • Đã bán 4852
Original price was: 80,000₫.Current price is: 75,000₫.
-5%
 • Đã bán 1586
Original price was: 110,000₫.Current price is: 105,000₫.
-6%
 • Đã bán 1255
Original price was: 80,000₫.Current price is: 75,000₫.
-6%
 • Đã bán 6985
Original price was: 85,000₫.Current price is: 80,000₫.
Xem thêm

TÔM KHÔ – CÁ KHÔ

-4%
 • Đã bán 1850
Original price was: 120,000₫.Current price is: 115,000₫.
-7%
 • Đã bán 4856
Original price was: 70,000₫.Current price is: 65,000₫.
Xem thêm

ẨM THỰC